Obhajoba dizertačnej práce Ing. Anežky Chovancovej

Dátum: 

30.08.2017 (09:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424