Obhajoba dizertačnej práce Ing. Any Juhásovej

Dátum: 

15.12.2016 (11:00)