Obhajoba dizertačnej práce Ing. Branislava Kadlica

Dátum: 

24.08.2016 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424