Obhajoba dizertačnej práce Ing. Daniela Hromadu

Dátum: 

05.09.2016 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424