Obhajoba dizertačnej práce Ing. Ľuboša Chovanca

Dátum: 

30.08.2017 (10:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424