Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mareka Loderera

Dátum: 

18.01.2017 (13:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424