Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mariána Beniaka

Dátum: 

25.11.2016 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424