Obhajoba dizertačnej práce Ing. Martiny Dekanovej

Dátum: 

23.01.2020 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424