Obhajoba dizertačnej práce Ing. Matúša Rebra

Dátum: 

22.01.2019 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424