Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Beňa

Dátum: 

06.08.2018 (10:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424