Obhajoba dizertačnej práce Ing. Vladimíra Bátoru

Dátum: 

24.08.2016 (11:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424