Obhajoba dizertačnej práce Ing. Zuzany Didekovej

Dátum: 

26.08.2016 (09:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424