Obhajoby dizertačných prác

V rokoch 2013-2019 sa uskutočnilo tridsaťsedem obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

Blahoželáme!