Oddelenie umelej inteligencie

Oddelenie umelej inteligencie je jedno z oddelení Ústavu robotiky a kybernetiky.

Zoznam pracovníkov oddelenia
 
Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Banásová Dominika Ing. D707 801 Doktorand  
Goga Jozef Ing. D706 488 Doktorand  
Kajan Slavomír Ing. PhD. D704 503 Pedagóg  
Komák Martin Ing. PhD. D708 725 Pedagóg  
Körösi Ladislav Ing. PhD. D705 711 Pedagóg  
Pavlovičová Jarmila prof. Ing. PhD. D401 177 Pedagóg riaditeľka
Puterka Boris Ing. D707 801 Doktorand  
Sekaj Ivan prof. Ing. PhD. D701 585 Pedagóg vedúci oddelenia
Slačka Juraj Ing. PhD. D703 752 Pedagóg  
Žalman Milan prof. Ing. PhD. D608 833 Emeritný profesor