Opravný termín štátnych skúšok

Dátum: 

05.09.2016 (09:00)

Miesto: 

D-619