Otvorenie nových laboratórií

Dátum: 

27.09.2019

Miesto: 

ÚRK FEI STU