PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov

Title: 

PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

SK-FR-0013-11

Dĺžka projektu: 

1. január, 2012 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: