Pán prezident Andrej Kiska v Národnom centre robotiky

Prezident SR Andrej Kiska navštívil 17.02.2015 Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Po rokovaní s rektorom STU Robertom Redhammerom a dekanmi jednotlivých fakúlt prezident vystúpil s prednáškou pred študentmi. V diskusii s prezidentom sa študenti zaujímali o prezidentove názory na systém vzdelávania na Slovensku, ale aj jeho pohľad na elektromobilitu.
 
Prezidentovi v rámci návštevy STU predstavili projekt a výsledky Fakulty elektrotechniky a informatiky, navštívil Národné centrum robotiky aj Ústav elektroniky a fotoniky, kde si prezrel laboratóriá aplikovanej elektroniky.
 
„Slovenská technická univerzita môže byť v mnohom príkladom pre iné univerzity – v tom, ako podporuje záujem o techniku u mladých, v spolupráci so súkromným sektorom, v užitočnom výskume. Som rád, že máme na Slovensku vysoké školy, ktoré sa neboja spolupracovať s podnikmi a podporovať prenos výskumu do praxe,“ uviedol prezident.
 
 
Viac o návšteve prezidenta SR na STU:
 
xtarnik