Pásztó Peter

Pásztó Peter, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 402

Miestnosť: 

D609
Publikácie:

Zoznam pubikácií v Akademickom informačnom systéme

Duchoň, František -- Dekan, Martin -- Tölgyessy, Michal -- Pásztó, Peter
Spôsob načítania obrazového kódu v priemyselnom procese a systém na jeho vykonávanie: Patent č. 288532, Dátum udelenia : 19.1.2018
Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018. 18 s.

Pásztó, Peter -- Smoľák, Martin -- Duchoň, František -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Android based mobile robotic platform performance testing for real-time navigation.
In Advances in Intelligent Systems and Computing. Heidelberg : Springer, 2016, s. 31291. ISBN 978-3-319-31291-0

Pásztó, Peter -- Hubinský, Peter
Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom.
Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016. 130 s. ISBN 978-80-227-4641-0.

 

2004 - 2007

študent
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2007 - 2009

študent
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

2009 - 2012

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

14.12.2012 obhajoba dizertačnej práce
Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom
ÚRK FEI STU v Bratislave
od 2012 odborný asistent ÚRK FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Spracovanie obrazu
Navigácia mobilných robotov vizuálnym systémom
Android aplikácie
Human / machine interface