Pásztó Peter

Pásztó Peter, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 402

Miestnosť: 

D609

Zoznam pubikácií v Akademickom informačnom systéme

Pásztó, Peter -- Smoľák, Martin -- Duchoň, František -- Hubinský, Peter -- Chovanec, Ľuboš
Android based mobile robotic platform performance testing for real-time navigation.
In Advances in Intelligent Systems and Computing. Heidelberg : Springer, 2016, s. 31291. ISBN 978-3-319-31291-0

Pásztó, Peter -- Hubinský, Peter
Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom.
Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016. 130 s. ISBN 978-80-227-4641-0.

 

2004 - 2007

študent
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2007 - 2009

študent
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

2009 - 2012

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

od 2012 odborný asistent ÚRK FEI STU v Bratislave