Pásztó Peter

Pásztó Peter, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 402

Miestnosť: 

D609
  • Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Application of a Visual System for Mobile Robot Navigation (OpenCV). In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 62-65
  • Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Application of a Visual System for a Mobile Robot Navigation (OpenCV). In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010 (2010). - Pardubice : University of Pardubice. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C015a[6]
  • Pásztó, Peter: Navigácia mobilného robota s vizuálnym systémom ku značke. In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3107-2. - CD-Rom
  • Smoľák, Martin - Pásztó, Peter (ved. práce): Robot sledujúci čiernu čiaru. In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom
  • Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Využitie vizuálnych systémov na navigáciu mobilného robota. In: Technika. - ISSN 1337-0022. - Roč. 8, č. 3 (2010), s. 34-36
  • Pásztó, Peter: Navigácia mobilného robota s vizuálnym systémom ku značke. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=3760
Predmet Pozícia
Robotika Cvičiaci
Vizuálne systémy Cvičiaci

2004 - 2007

študent
Priemyselná informatika

FEI STU v Bratislave

2007 - 2009

študent
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

2009 - 2012

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRPI FEI STU v Bratislave

od 2012 odborný asistent ÚRK FEI STU v Bratislave