Paulusová Jana

Paulusová Jana, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 262

Miestnosť: 

D411
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 21-24
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Fuzzy-Neuro Predictive Controller Tuned by Genetic Algorithms. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 45-49
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Predictive Control of MIMO System. In Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. Pardubice: University of Pardubice, 2010, s. 106. ISBN 978-80-7399-951-3.
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust Predictive Fuzzy Control. In: CONTROLO 2006 : 7th Portuguese Conference on Automatic Control. Lisbon, Portugal, 11.-13.9.2006. - : IFAC, 2006. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Šolek, Michal - Dúbravská, Mária: Design of Fuzzy Controller Tuned by Genetic Algorithms. In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária - Kozák, Štefan: Fuzzy Logic Autotuning Methods for PID Controller Applied to Nonlinear Process. In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom
  • Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Grošek, Jakub: Nonlinear Model-Based Predictive Control. In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for Predictive Controller. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2010), http://www.posterus.sk/?p=7961
  • Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Controller Based on Fuzzy-Neuro Model. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - august (2010), http://www.posterus.sk/?p=8027
Predmet Pozícia
Pokročilá teória automatického riadenia Cvičiaci, Prednášajúci
Systémové vedy Cvičiaci, Prednášajúci
Aplikovaná matematika Cvičiaci
Automatické riadenie 1 Cvičiaci
Automatické riadenie 2 Cvičiaci
Modelovanie a simulácie v Matlabe Cvičiaci, Prednášajúci
1993 - 1999 FEI STU, Bratislava
  študent
  študijný odbor automatizácia
1998 Oddelenie technickej pedagogiky v Bratislave
  pedagogická spôsobilosť vyučovať odborné predmety
  Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov.
1999 - 1999 FEI STU, Bratislava
  doktorand
  predmety: lineárne systémy, optimalizácia
2002 - 2010 Katedra ASR / ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  výskumná pracovníčka
  predmety: lineárne systémy, riadenie spojitých technologických procesov, moderné metódy riadenia, pokročilé metódy teórie automatického riadenia
2010 ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  PhD.
  študijný odbor automatizácia
2010 - dodnes ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  odborná asistentka
  predmety: riadenie lineárnych systémov, modelovanie a simulácia, teória automatického riadenia II. kybernetika 2, spojité procesy, pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov