Paulusová Jana

Paulusová Jana, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 262

Miestnosť: 

D411
Publikácie:

Zoznam pubikácií v Akademickom informačnom systéme

Paulusová, Jana -- Paulus, Martin
Internal model control of thermo-optical plant.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 179--184. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Paulusová, Jana -- Körösi, Ladislav -- Dúbravská, Mária -- Paulus, Martin
Neuro-fuzzy predictive control of thermo-optical plant.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2015: 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015. 1. vyd. New York : IEEE, 2015, s. 238--243. ISBN 978-1-4673-6627-4.

1993 - 1999 FEI STU, Bratislava
  študent
  študijný odbor automatizácia
1998 Oddelenie technickej pedagogiky v Bratislave
  pedagogická spôsobilosť vyučovať odborné predmety
  Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov.
1999 - 1999 FEI STU, Bratislava
  doktorand
  predmety: lineárne systémy, optimalizácia
2002 - 2010 Katedra ASR / ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  výskumná pracovníčka
  predmety: lineárne systémy, riadenie spojitých technologických procesov, moderné metódy riadenia, pokročilé metódy teórie automatického riadenia
2010 ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  PhD.
  študijný odbor Automatizácia
od 2010 Ústav robotiky a kybernetiky, FEI STU v Bratislave
  odborná asistentka
  predmety: riadenie lineárnych systémov, modelovanie a simulácia, teória automatického riadenia II. kybernetika 2, spojité procesy, pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov

 

Zameranie výskumu

Návrh riadenia dynamiky technologických procesov  pre MIMO a SISO systémy za podmienok neurčitostí modelov procesu
Návrh štruktúry a parametrov robustných, hybridných  regulátorov, prediktívnych regulátorov  a regulátorov s plánovaným zosilnením  pre spojité, diskrétne a deskriptórne systémy

Predmet Pozícia
Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike Cvičiaci, Prednášajúci
Číslicové riadenie Cvičiaci, Prednášajúci