Pavlovičová Jarmila

Pavlovičová Jarmila, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Riaditeľka

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 177

Miestnosť: 

D401
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Vybrané publikácie:

Puterka, Boris -- Kačur, Juraj -- Pavlovičová, Jarmila
Windowing for speech emotion recognition.
In MUŠTRA, M. -- VUKOVIČ, J. -- ZOVKO-CIHLAR, B. Proceedings ELMAR-2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019, s. 147--150. ISBN 978-1-7281-2182-6.

Loderer, Marek -- Pavlovičová, Jarmila -- Oravec, Miloš
Comparative study of local binary pattern derivatives for low size feature vector representation in face recognition.
In Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 15, No. 4, 2018, s. 199--216.

Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Marko, Martin -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Bright lesions detection on retinal images by convolutional neural network.
In Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, s. 79--82. ISBN 978-953-184-244-0.

Sopiak, Dominik -- Bukovčiková, Zuzana -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila
The analysis of quality indicators on face recognition in video frames.
In Proceedings ELMAR-2018. Zagreb: University of Zagreb, 2018, s. 155--158. ISBN 978-953-184-244-0.

Andonova, Monika -- Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Diabetic retinopathy screening based on CNN.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 51--54. ISBN 978-953-184-230-3.

Bukovčiková, Zuzana -- Sopiak, Dominik -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila
Face verification using convolutional neural networks with Siamese architecture.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 205--208. ISBN 978-953-184-230-3.

Kajan, Michal -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila -- Kurilová, Veronika
Determination of bright lesions in fundus images.
In Proceedings ELMAR-2016: 58th International symposium. Zadar, Croatia. 12-14 September, 2016. Zagreb :
University of Zagreb, 2016, s. 77--80. ISBN 978-953-184-221-1.

Loderer, Marek -- Pavlovičová, Jarmila
Biometria. Rozpoznávanie ľudských tvárí.
Bratislava : Felia, 2016. ISBN 978-80-89824-06-9.

Komorný, Jakub -- Kurilová, Veronika -- Pavlovičová, Jarmila
Image enhancement for diagnostics in ophthalmology.
In MINÁRIK, I. -- RYBÁROVÁ, R. -- VOJTKO, J. -- ROZINAJ, G. Redžúr 2016: elektronický zdroj 10th International workshop on multimedia and signal processing. Bratislava, Slovakia. May 24, 2016.
1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, s. 19--22. ISBN 978-80-227-4560-4.

Poláček, Tomáš -- Pavlovičová, Jarmila
Object detection on images captured by CCD-camera.

In MINÁRIK, I. -- RYBÁROVÁ, R. -- VOJTKO, J. -- ROZINAJ, G. Redžúr 2016: elektronický zdroj 10th International workshop on multimedia and signal processing. Bratislava, Slovakia. May 24, 2016.
1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, s. 15--18. ISBN 978-80-227-4560-4.

Sopiak, Dominik -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila -- Bukovčiková, Zuzana -- Dittingerová, Monika -- Biľanská, Alexandra -- Novotná, Mária -- Gontkovič, Jozef
Generating face images based on 3D morphable model.
In ICNC-FSKD 2016: 12th International conference on natural computation, fuzzy systems and knowledge discovery. Changsha, China. August 13-15, 2016.
Piscataway : IEEE, 2016, s. 58--62. ISBN 978-1-5090-4093-3.

Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila -- Sopiak, Dominik -- Jirka, Vojtěch -- Loderer, Marek -- Lehota, Ľuboš -- Vodička, Marek -- Fačkovec, Matej -- Mihalik, Matej -- Tomík, Martin -- Gerát, Jozef
Mobile ear recognition application.
In MINÁRIK, I. -- RYBÁROVÁ, R. -- TRÚCHLY, P. -- ROZINAJ, G. IWSSIP 2016: 23th International conference on systems, signals and image processing. Bratislava, Slovakia. 23-25 May 2016.
1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 121--124. ISBN 978-1-4673-9555-7.

od 1. 5. 2019 riaditeľka Ústavu robotiky a kybernetiky
2014 - 2019 zástupkyňa riaditeľa ÚRK
24. 11. 2015 profesorka
  odbor Kybernetika
od 1.7.2014 ÚRK FEI STU v Bratislave
  docentka
  študijný odbor Robotika a kybernetika

 

Zameranie výskumu

Číslicové spracovanie obrazov a rozpoznávanie vzorov 
Detekcia, segmentácia, klasifikácia zvukových a obrazových signálov    
Biomedicína - diagnostika v oftalmológii

Predmet Pozícia
Filtrácia a spracovanie signálov Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
Vizuálne systémy Cvičiaci, Garant, Prednášajúci