Pavlovičová Jarmila

Pavlovičová Jarmila, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

  • Zástupkyňa riaditeľa

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 177

Miestnosť: 

D401

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Andonova, Monika -- Pavlovičová, Jarmila -- Kajan, Slavomír -- Oravec, Miloš -- Kurilová, Veronika
Diabetic retinopathy screening based on CNN.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 51--54. ISBN 978-953-184-230-3.

Bukovčiková, Zuzana -- Sopiak, Dominik -- Oravec, Miloš -- Pavlovičová, Jarmila
Face verification using convolutional neural networks with Siamese architecture.
In Proceedings ELMAR-2017: 59th International symposium. Zadar, Croatia. 18-20 September, 2017. Zagreb : University of Zagreb, 2017, s. 205--208. ISBN 978-953-184-230-3.

Predmet Pozícia
Filtrácia a spracovanie signálov Cvičiaci, Garant, Prednášajúci
HMI v robotike Garant