Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov

Title: 

Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Dĺžka projektu: 

1. január, 2017 - 31. december, 2017

Zodpovedný riešiteľ: