Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (ECAC)

Title: 

Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (ECAC)

Typ projektu: 

FOND NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania

Číslo projektu: 

NIL - I - 007 - d

Dĺžka projektu: 

1. október, 2009 - 28. február, 2011

Zodpovedný riešiteľ: