Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii - Čiastková úloha FEI: Modelovanie regulácie krvného tlaku

Title: 

Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu u jedincov s predispozíciou k hypertenzii - Čiastková úloha FEI: Modelovanie regulácie krvného tlaku

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0523-10

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2011 - 31. október, 2014

Zodpovedný riešiteľ: