Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty

Title: 

Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2011 - 31. marec, 2012

Zodpovedný riešiteľ: