Pokročilé metódy decentralizovného riadenia pre sieťové riadenie procesov

Title: 

Pokročilé metódy decentralizovného riadenia pre sieťové riadenie procesov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0211-10

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2011 - 30. apríl, 2014

Zodpovedný riešiteľ: