Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia

Title: 

Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/1241/12

Dĺžka projektu: 

1. január, 2012 - 31. december, 2015

Zodpovedný riešiteľ: