Ponuka projektov pre ZS 2014

Ponuka projektov pre študijný program Kybernetika

Školiteľ IP/TP Názov témy Študent
Halás M., doc. Ing., PhD. IP Návrh sústavy „gulička na ploche“  
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k Siemens Step7-MicroWin  
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k Twido Suite  
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k PL7 Pro Martin Kóňa
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k RsLogix 500 Ján Tokár
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k RsLogix 5000  
Králová Z., doc. Ing., PhD. IP Vyhodnocovanie potreby mikronutrientov pri liečbe civilizačných ochorení  
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD. IP Rekurzívne metódy identifikácie Kňažek Milan
Murgaš J., prof. Ing., PhD. IP Základy automatizácie pre štúdium Kybernetiky Lesay Boris
Števo S., Ing., PhD. IP Inteligentné budovy vs. ropný zlom Bartko Matúš
Števo S., Ing., PhD. IP Inteligentné budovy vs. technika  
Veselý V., prof. Ing., PhD. IP Uplatnenie metódy Z-N pri nastavovaní parametrov PID regulátora. Lovász Zoltán
Blaho M., Ing., PhD. TP Priemyselné protokoly  

Ponuka projektov pre študijný program Robotika

Školiteľ IP/TP Názov témy Študent
Halás M., doc. Ing., PhD. IP Návrh sústavy „gulička na ploche“ Hudačko Patrik
Halás M., doc. Ing., PhD. IP Stabilizácia bikoptéry Hrečko Lukáš
Chovanec Ľ., Ing. IP Modelovanie dvojnohého robota Vermeš Marek
Chovanec Ľ., Ing. IP Modelovanie robotického ramena OJ-10 Janovský Jakub
Chovanec Ľ., Ing. IP Modelovanie šesťnohého robota Šimek Peter
Chovanec Ľ., Ing. IP Prehľad HMI displejov pre teleoperátorské riadenie Milo Peter
Dúbravský J., Ing., PhD. IP Bezkontaktné meranie prúdov v elektrických obvodoch Bendžo Andrej
Kajan S., Ing., PhD. IP Distribuované výpočty v Matlabe  
Kardoš J., doc. Ing., PhD. IP Tvorba HMI aplikácií v prostredí InTouch  
Kardoš J., doc. Ing., PhD. IP Dynamický model mobilného robota  
Körösi L., Ing., PhD. IP Virtuálne diskrétne udalostné modely Tomáš Sméja
Körösi L., Ing., PhD. IP Virtuálny model pneumatickej výrobnej linky Bartušek Róbert
Körösi L., Ing., PhD. IP Inovácia modelov v lab. C025 Vrabec Dušan
Körösi L., Ing., PhD. IP Zostavenie kombinácie výrobných liniek Božek Martin
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k Siemens Step7-MicroWin Okoličányi Viktor
Körösi L., Ing., PhD. IP Študijný materiál k Siemens Step7 Vilhan Robert
Körösi L., Ing., PhD. IP  RsLogix 5000 Božik Jaroslav
Miklovičová E., doc. Ing., PhD. IP Príprava podkladov pre predmet Identifikácia systémov – Harmonická analýza Patrik Polcer
Mrafko L., Ing., PhD. IP Vývoj vozidla AGV Karász František
Mrosko M., Ing., PhD. IP Model výmenníka tepla Verkin Daniel
Mudráková T., Ing., PhD. IP Grafické užívateľské prostredie a MATLAB Apps Tomáš Lojek
Mudráková T., Ing., PhD. IP Matlab v oblakoch  
Mudráková T., Ing., PhD. IP MatlabMobile Kozielová Veronika
Murgaš J., Ing. IP Použitie zbernice Ether CAT pre riadenie v reálnom čase Surovčík Lukáš
Števo S., Ing., PhD. IP Inteligentné budovy vs. ropný zlom  
Števo S., Ing., PhD. IP Inteligentné budovy vs. technika Taliga Dávid
Žalman M.,prof. Ing., PhD. IP Rýchlostný servopohon s momentovým motorom Blažeňák Lukáš
Balogh Richard, Ing., PhD. TP /max.: 3 tímy , 1 tím-3 riešitelia/ Istrobot 2015 - Čukan Jaromír, Jurnický Tomáš, Ďurček Martin , Titka Róbert, Strmeň Tomáš, Michal Makas, Jozef Pazdič, Juraj Korec, Ruman Martin
Blaho M., Ing., PhD. TP /1 tím -3 riešitelia/ Priemyselné protokoly  

IP - Individuálny projekt
TP - Tímový projekt