Prednáška - 4.priemyselná revolúcia (Industry 4.0) - Ing. M. Morháč, Ing. M. Filka

Dátum: 

12.05.2016 (14:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa