Prednáška Industry 4.0 - implementácia OPC servera na procesore PLC + pohonové systémy - Ing. M. Filka, Siemens s.r.o.

Dátum: 

15.11.2016 (10:00)

Miesto: 

DE-150