Prednáška o emergentnej architektúre - Ing. Ján Pernecký, rese arch

Dátum: 

17.12.2014 (13:30)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424