Prednáška o sieťových technológiách

Dátum: 

13.11.2014 (10:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa