Prednáška Použitie robotov na hasičské zásahy - Ivan Hrabar, študent FEI Záhreb

Dátum: 

04.11.2016 (13:00)

Miesto: 

zasadačka ÚRK, D-424