Prednáška prof. Hubinského Aplikácia robotiky mimo priemyslu

Dátum: 

11.06.2014 (14:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov, prízemie, blok B