Prednáška profesora Krempaského

7. 11. 2012

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. prednáša na tému Vesmír a multivesmír. Záznam z prednášky.

xtarnik