Predstavovanie kandidáta na funkciu dekana FEI STU + zasadnutie akademickej obce

Dátum: 

06.11.2018 (14:00)

Miesto: 

BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa