Predstavovanie kandidátov na rektora STU

Dátum: 

24.11.2014 (13:00)

Miesto: 

Aula Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.