Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Title: 

Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Typ projektu: 

Europsky socialny fond

Číslo projektu: 

11230220525

Dĺžka projektu: 

1. január, 2006 - 31. december, 2008

Zodpovedný riešiteľ: