Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Title: 

Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Typ projektu: 

Europsky socialny fond

Číslo projektu: 

13120120287

Dĺžka projektu: 

1. november, 2006 - 30. november, 2008

Zodpovedný riešiteľ: