Prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc.,

významná osobnosť slovenskej vedy, zodpovedný riešiteľ radu výskumných úloh, autor mnohých vedeckých publikácií, dekan našej fakulty v rokoch 1976-79, prvý vedúci Katedry automatizácie a regulácie, nositeľ mnohých ocenení za výsledky v oblasti pedagogiky a vedecko-výskumnej práce, sa dožil 28.9.2013 85 rokov. Predstavitelia nášho ústavu a spoločnosti Microstep usporiadali pri tejto príležitosti slávnostné posedenie, z ktorého sú nasledovné fotografie.

xtarnik