Profesori, ktorí pôsobili v oblasti automatizácie na KAR, KASR, ÚRPI, ÚRK

Prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc.

* 1.7.1929 Vrútky, okr. Martin
Pracovisko: KAR (1952-1983), KASR (1983-2002)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 10. 1970 (mimoriadny), 1980 (prof.)
Akademické funkcie: dekan EF (1970 - 1976), prorektor SVŠT (1976 - 1980)

Prof. Ing. Michal Boršč, PhD.

* 5. 11. 1938 Svidník
Pracovisko: KAR (1961-1976, 1977-1990 ext.)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 9. 1988

Prof. Ing. Ján Cirák, DrSc.

* 15. 2. 1927 Uhorské
Pracovisko: KAR (1967-1971 ext., 1979-1992)
Menovaný za profesora v odbore Automatizované systémy riadenia v elektrotechnike 1.10. 1979 (riadny)

Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Pracovisko: ÚRPI, ÚRK (od 11. 8. 2008)
Menovaný za profesora v odbore Kybernetika 19. 9. 2018

Prof. Ing. Norbert Frištacký, CSc.

* 8. 11. 1931 Púchov - † 05.07.2006 Bratislava
Pracovisko: KAR (1954-1974)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 7. 1985
Akademické funkcie: prvý ponovembrový rektor SVŠT/ STU (1990-91)

Dr. h.c. Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc.

* 21. 4. 1927 Jasov - † 6. 8. 2008 Bratislava
Pracovisko: KASR (1979-2002 ext.)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 7. 1992

Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

* 10. 5. 1951 Ružomberok
Pracovisko: KAR (1975-2006), ÚRPI (od roku 2006), ÚAMT (
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia 12.5.2008
Akademické funkcie: predseda Akademického senátu EF STU (1991-92)

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Pracovisko: KAR, ÚRPI, ÚRK (od 1.4.1990)
Menovaný za profesora 11. 11. 2010

Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

* 19. 5. 1942 Melčice
Pracovisko: KAR (1967 – 2006), ÚRPI (od roku 2006)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 4. 5. 1994
Akademické funkcie: prodekan EF (1985 – 1997)

Prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc.

* 28. 9. 1928 Považská Bystrica
Pracovisko: KAR (1953-2002)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 10. 1970 (mimoriadny), 1980 (prof.)
Akademické funkcie: prodekan EF (LS 1963/64 – 1965/66, 1970/71 – 73/74), dekan EF: 1976/77 – 1978/79

Prof. Ing. Milan Kolesár, PhD.

* 22. 5. 1942 Prešov
Pracovisko: KAR (1968-2005), KASR (1983-1993)
Menovaný za profesora v odbore Aplikovaná informatika 30. 9. 1999

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

* 23. 12. 1946 Veľaty, okr. Trebišov
Pracovisko: KASR (1983-1984 ext., 1984-2006), ÚRPI (2006-2007, od roku 2009)
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia a riadenie 1. 4. 2004

Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

* 29. 5. 1951 Žemberovce
Pracovisko: KAR (1976-1983), KASR (1983-2006), ÚRPI (od roku 2006)
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia a riadenie 5. 9. 1996
Akademické funkcie: prodekan FEI STU (2003-2007)

Prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Pracovisko: ÚRK (od roku 2014)
Menovaná za profesorku v odbore Kybernetika 24.11.2015
Akademické funkcie: prodekanka FEI STU (......................)

Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.

Pracovisko: KASR, ÚRPI, ÚRK (od roku 1992)
Menovaný za profesora v odbore Kybernetika 4.12.2017

Prof. Dr. techn. Ing. Miroslav Šalamon

* 7. 11. 1912 Praha – † 5.1.1984 Bratislava
Pracovisko: KAR (1960-1982)
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia a regulácia 1. 1. 1960
Akademické funkcie: dekan EF (1962 - 1964)

Prof. Ing. Ján Uličný, DrSc.

* 23. 6. 1934 Liptovská Kokava, okr. Liptovský Mikuláš
Pracovisko: KAR (1979-1980 ext., 1981-1998)
Menovaný za profesora v odbore Technická kybernetika 1. 4. 1980

Prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.

* 4. 8. 1940 Veľké Kapušany, okr. Michalovce
Pracovisko: KAR (1964-1983), KASR (1983-2006), ÚRPI (od roku 2006)
Menovaný za profesora v odbore Automatizované systémy riadenia v elektrotechnike 1. 1. 1986
Akademické funkcie: prodekan EF (1979-1989)

Prof. Ing. Anton Vitko, PhD.

* 30. 5. 1946
Pracovisko: KASR (2000), ÚRPI (od roku 2006)
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia 10.7.2012

Prof. Ing. Milan Žalman, PhD.

* 3. 4. 1945 Necpaly, okr. Martin
Menovaný za profesora v odbore Automatizácia 30. 9. 1999
Akademické funkcie: predseda Akademického senátu FEI STU (2000-03), predseda Akademického senátu STU (od roku 2003)