Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií

Title: 

Program zameraný na podporu študijných pobytov v rámci zúčastnených partnerských inštitúcií

Typ projektu: 

CEEPUS

Číslo projektu: 

CZ103

Dĺžka projektu: 

1. september, 2003 - 31. december, 2005

Zodpovedný riešiteľ: