Promócie absolventov Bc. štúdia

Dátum: 

14.09.2017 (09:00)

Miesto: 

Aula Aurela Stodolu, SjF STU, Nám. slobody 17