Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 7.-8.7.2020

Dátum: 

07.07.2020