Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia

Title: 

Pružné vzdelávanie k európskemu manažmentu životného prostredia

Typ projektu: 

SOCRATES

Číslo projektu: 

88086-CP-1-2000-SK-MINERVA-ODL

Dĺžka projektu: 

1. september, 2000 - 28. február, 2003

Zodpovedný riešiteľ: