Publikácia k 60. výročiu automatizácie na FEI STU

Pri príležitosti 60. výročia od počiatku výučby automatizácie na FEI STU v Bratislave bola vydaná táto publikácia. Jej autormi sú František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová a Milan Žalman.