Puterka Boris

Puterka Boris, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Csóka, Filip -- Puterka, Boris -- Polec, Jaroslav
SSL finger spelling recognition using Gabor wavelet and chamfer distance.
In MINÁRIK, I. -- ŠPILKA, M. -- ROZINAJ, G. Redžúr 2017: 11th International workshop on multimedia information and communication technologies. Bratislava, Slovakia. May 19, 2017.
1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 11--14. ISBN 978-80-227-4691-5.

Staroň, Matej -- Puterka, Boris -- Kačur, Juraj
Vowel recognition based on formant frequencies.
In MINÁRIK, I. -- ŠPILKA, M. -- ROZINAJ, G. Redžúr 2017: 11th International workshop on multimedia information and communication technologies. Bratislava, Slovakia. May 19, 2017.
1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, s. 19--22. ISBN 978-80-227-4691-5.

Csóka, Filip -- Puterka, Boris -- Polec, Jaroslav
Real-time recognition of Slovak sign language.
In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´17: elektronický zdroj 19th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 24, 2017.
1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4686-1.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný program Telekomunikácie
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný program Telekomunikácie
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný program Robotika a kybernetika

 

Zameranie výskumu

Rozpoznávanie emócií
Rozpoznávanie emócií z rečového signálu
Spracovanie signálu
Číslicové spracovanie rečového signálu
Neurónové siete

Predmet Pozícia
Filtrácia a spracovanie signálov Cvičiaci