Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy

Title: 

Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy

Typ projektu: 

Program na podporu mladých výskumníkov

Číslo projektu: 

2013et019

Dĺžka projektu: 

1. január, 2013 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: